• Česky
 • English

Posouzení videozáznamu

Věc: Panu Špačkovi osobně, Posouzení videozáznamu

 

Vážený pane Špačku,
video o záchraně a oživování Vašeho syna mi bylo doručeno poštou. Při prostudování videa i při detailním rozlišení jsem nemohl rozpoznat žádné opatření ke stanovení diagnózy pro nouzový stav "zástava srdce a dýchání". Po prvním nepromyšleném pokusu zdravotnice první pomoci byla poloha zraněného změněna, aby bylo prováděno oživování třetím zdravotníkem - mužem ca. 1/2 m na straně závodní dráhy, přičemž toto následovalo bez jakéhokoliv zajištění hlavy a nebezpečí zranění krční páteře při úraze tohoto druhu. Je patrné, že zdravotník nechal hlavu pacienta spadnout, aniž by obě zdravotnice podložily tělo.

 

Následně byly zraněnému sejmuty brýle, zdravotnice první pomoci se pokusila opětovně otevřít zapínání helmy a sejmout pak samotnou helmu. Bez známek kontroly dýchání a tepu byla druhou zdravotnicí zahájena "masáž srdce". Byla zdravotnicí rovněž zahájena i komprese hrudníku? Při očividně nasazeném chrániči hrudníku je nutno pochybovat o efektivitě srdeční masáže, není ale především pravděpodobné, že se touto masáží vytvoří dostatečný ventilační objem plic, zejména pak je polohou hlavy velice pravděpodobné uzavření dýchacích cest jazykem. Vaše pochybnosti o efektivitě první pomoci na základě videa nelze vyvrátit, přikládám Vám podklady z online "návodu na první pomoc" rakouského červeného kříže týkající se stanoviska k argumentům potřebného sejmutí helmy, ... které pro jsou pro laiky srozumitelně zobrazeny.

 

http://www.roteskreuz.at/kurse-aus-weiterbildung/erste-hilfe/erste-hilfetipps/helmabnahme-bei-motorradunfaellen/

 

K dalšímu postupu ošetření nemám k dispozici žádné podklady, na zaslaném CD je videomateriál dvakrát nahrán. Na online Plattform Wikipedia je článek k resuscitaci, popsán postup pro laiky, postup lékařského personálu a další aspekty resuscitace, podle kterého můžete posoudit další lékařské zákroky. http://de.wikipedia.org/wiki/Herz-Lungen-Wiederbelebung, Guidelnes naleznete ve všech evropských jazycích pod https://www.erc.edu/index.php/guidelines_download_2005/en/
návod ke způsoby léčby poranění páteře, míchy aodob. lze nalézt na http://www.uni-duesseldorf.de/awmf/ll/

 

Pokud bezprostředně po 2 minutách zaznamenaných na videu bylo prováděno efektivní umělé dýchání, dalo by se i po této nezdařené první pomoci očekávat, že nenastane poškození mozkových buněk z důvodu tepeného nedostatku kyslíku, od 3 minut však již dojde po této stránce k nevratným škodám.

 

S pozdravem Dr. Heimo Klein

Posouzení videozáznamu

Plakáty Míši ve velikosti A2

na vyžádání zašleme - kotaktujte nás přes: goldfren@goldfren.cz

nebo ke stažení v PDF (4.4 BM)

Wallpaper 2009

Wallpaper 2007
Wallpaper 2006
Multimedia
Partneři
 • acerbis
 • all balls racing
 • apico
 • Bridgestone
 • Castrol
 • cycra
 • ekchain
 • eurotred
 • goldfren
 • mefo sport centrum
 • mivv
 • moto air
 • motocomplet
 • moto point
 • prp
 • supesprox
 • autoškola bartoníček

© Copyright Team.goldfen.cz 2012

JIROUT REKLAMY s.r.o.